Grace Wellness – ett enkelt sätt att etablera nyttiga vanor

Kosttillskott byggda på högkvalitativa råvaror och svensk expertis.

Girl

Vita-C Plus

Svensk vetenskap och världens ingredienser

Grace Wellness erbjuder kosttillskott baserade på svensk forskning och högkvalitativa ingredienser. Vi säljer uteslutande våra produkter i abonnemangsform och levererar dem direkt i din brevlåda, till priser som alla kan ha råd med, så att det blir enkelt att etablera nyttiga vanor.

Oavsett om våra noggrant utvalda ingredienser utgörs av Friend-of-the-sea-certifierad fiskolja från Sydatlantens torsk eller varsamt utvunna bioflavonoider från citrusfrukter så vilar framställningen av samtliga våra kosttillskott på vetenskapliga rön och produktion i strikt kontrollerade anläggningar. Allt för att du som konsument ska kunna lita på våra produkter.

Våra tre ledstjärnor

Naturliga ingredienser
Vi använder enbart ämnen som utvunnits på ett sätt som inte skadar naturen eller människorna och använder naturliga ingredienser som så långt som möjligt är spårbara, så att vi har kontroll över hela processen – från jord till bord.

Hög kvalitet
Vi väljer alltid certifierade ingredienser – både aktiva substanser och hjälpämnen – av hög kvalitet så att kroppen enkelt kan tillgodogöra våra hälsopreparat.

Bonuseffekter för hälsan
Vi försöker alltid kombinera olika ingredienser så att de förstärker varandra och ger bonuseffekter. Vi kallar det the Multiple Effect Accelerator.

Trygga kosttillskott med hög biotillgänglighet

Grace Wellness erbjuder kosttillskott som är säkra men också enkla för din kropp att tillgodogöra sig. Vi använder enbart högkvalitativa ingredienser som utvunnits genom hållbara metoder och är spårbara. Vi anlitar enbart leverantörer med produktionsanläggningar som är certifierade via de internationellt erkända kvalitets- och säkerhetssystemen GMP (följsamhet med god tillverkningssed), BRC Global Standard for Food Safety och ISO 22000 (Food Safety Management System). Tillsammans innebär det att vi har kontroll över såväl framställning som förpackning av våra produkter, från jord till bord.

Enklare att leva hälsosamt

De flesta vet att en allsidig kost kan innehålla de näringsämnen vi behöver. Ändå är det inte alltid så enkelt att försäkra sig om att vi får i oss allt som krävs. Ibland är det kunskapen som saknas, ibland är det tiden. Ibland är behoven speciella, t ex när vi blir äldre eller tränar intensivt.

Med Grace Wellness får du kosttillskotten levererade i din brevlåda, i en rytm som avgörs av hur mycket du behöver varje dag, till priser alla kan ha råd med. Det gör det lätt att etablera goda vanor.

Grace – sprunget ur vetenskap och ett brinnande engagemang

Grace Wellness är resultatet av mötet mellan Per-Arne och Claes. Professor Per-Arne Öckerman hade sedan mitten av 1960-talet publicerat upp emot 400 vetenskapliga arbeten – huvudsakligen inom näringslära – samt även varit Socialstyrelsens expert vid utarbetandet av allmänna kostrekommendationer. Nu mötte han entreprenören Claes Julin som delade intresset för hälsosektorn och kunde addera sina erfarenheter av produktpaketering, produktion och distribution. De ville båda hjälpa människor att leva långa, hälsosamma liv och såg behovet av vetenskapligt formulerade hälsopreparat som gjordes enkelt tillgängliga för så många som möjligt. Grace Wellness var därmed fött.

tips och råd

Vad behöver du för tillskott?

Tips och råd om kosttillskott och hälsa.