Fria radikaler gör skada på kroppens celler, så kallad oxidativ stress. Antioxidanter bidrar till att skydda kroppens celler och ta hand om överskottet av fria radikaler för att motverka oxidativ stress.

Faktorer som accelerar fria radikaler

Forskare förklarar åldrandet som en process förorsakad av fria radikaler och den skada de gör på kroppens celler, så kallad oxidativ stress. Men flera andra faktorer som vi kan påverka ökar även antalet fria radikaler i kroppen såsom solning, stekt mat, rökning, vissa mediciner och stress.

Fria radikaler är egentligen en form av atomer, eller molekyler, som på grund av deras sammansättning gör att de är ytterst reaktiva och gärna bildar kemiska föreningar. Fria radikaler skapas i vår kropp när det syret och den kost vi får i oss oxiderar, det vill säga reagerar med varandra. Kroppen behöver visserligen en viss mängd fria radikaler som hjälper nödvändiga kemiska reaktioner att uppstå i vår kropp, men en för stor mängd fria radikaler kan skada våra levande celler. För att kontrollera detta är det viktigt att vi får i oss ordentligt med antioxidanter, som hjälper kroppen att skydda sig mot fria radikaler.

Kampen mot fria radikaler

Många olika ämnen, framför allt mineraler och vitaminer, som vi får i oss genom vår kost ingår i vår kropps försvarsmekanismer mot fria radikaler. Några av de viktigaste är vitamin C och E, mineraler och spårelement, t e x selen. De flesta är andra typer av ämnen såsom bioflavonoider, polyfenoler, astaxantiner och karotinoider Även koppar, zink och mangan är ämnen som inte är oväsentliga, då de ingår i enzymer som har en antioxidantfunktion.

Ju äldre vi blir, desto sämre blir vår förmåga att ta hand om dessa fria radikaler. Oavsett vad vi gör, så ändras kroppen och celler förstörs, då detta sker endast genom att vi andas och får in syre i kroppen, vilket är en naturlig process. Men det finns faktorer som ökar antalet fria radikaler i kroppen såsom solning, stekt mat, rökning, vissa mediciner och stress.

En varierad kost är alltså otroligt viktigt för att förebygga och hjälpa kroppen mot fria radikaler. En kost med mycket frukt och grönsaker, men även bär och rotsaker, ger oss ett bra naturligt skydd som är fulladdat med antioxidanter. Färgerna på frukten och grönsakerna vi äter visar på att de innehåller olika typer av antioxidanter. Antioxidanterna samverkar med varandra och kompletterar varandra i deras kamp mot fria radikaler. Så viktigt är att äta en allsidig kost, gärna med regnbågens alla färger, så saktar vi ner åldrandet.

Synergieffekter med ett brett spektrum av antioxidanter

Som komplement till en näringsrik kost finns det olika kosttillskott, med vitaminer och mineraler som innehåller antioxidanter, som kan hjälpa till att fylla på med vitaminer, mineraler och antioxidanter. Varje enskild antioxidant skyddar bara mot en enda typ av fri radikal. Det är därför viktigt att ha klart för sig att man därför alltid måste tillföra många olika antioxidanter samtidigt. Antioxidanterna samverkar nämligen och man får en synergieffekt. Detta enkla faktum har man ofta förbisett vid forskning, då det är mycket lättare att studera en faktor i taget än många på en gång. Därför har i viss mån antioxidantbehandling kommit att betraktas med skepsis. man har nu emellertid i många studier kunnat påvisa mycket gynnsamma effekter, särskilt om man använder ett brett spektrum av olika antioxidanter och rätt dosering.