Tips&råd2021-03-17T16:57:49+01:00

Vad behöver du för tillskott för bättre hälsa?

Vi vill ge dig inspiration för en hälsosam livsstil och rådgivning i vilka produkter som passar dina mål.

Ingredienslista

Fördjupa dig i egenskaper hos våra ingredienser.

Astaxantin finns t ex i alger samt lax och är en antioxidant som skyddar cellerna mot antioxidativ stress.
Vitamin B6, B7 (Biotin) och B12 bidrar till normal energiomsättning, nervsystemets normala funktion och normal psykologisk funktion. B9 (Folat) bidrar bland annat till vävnadstillväxt hos gravida. B7 bidrar även till att bibehålla hår, hud och slemhinnor. B6, B9 och B12 bidrar även till normal bildning av röda blodproppar, immunsystemets funktion samt att minska trötthet och utmattning.
Zink bidrar till normal: syrabalans, kolhydratomsättning, kognitiv funktion, DNA-syntes, fertilitet och reproduktion, samt att bibehålla normal benstomme, naglar, hud och hår. Zink bidrar även till immunsystemets normala funktion samt att skydda cellerna mot oxidativ stress.

Koppar bidrar till normal energiomsättning, järntransport, hårets och hudens pigmentering, immunsystemets normala funktion och skydd mot oxidativ stress för cellerna.

Magnesium bidrar bland annat till att minska trötthet och bidrar till normal energiomsättning. Magnesium bidrar även till nervsystemets funktion, normal muskelfunktion samt att bibehålla normala tänder och benstomme.

Ökar fysisk och psykisk energi. Q10 är ett vitaminliknande ämne som finns och behövs i våra cellers energifabrik – mitokondrierna.

Ginseng ger fysisk så väl som psykisk energi och välbefinnande, gynnar inlärning och vakenhet.
Vitamin D bidrar till normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor. Vitamin D bidrar till normala kalciumnivåer i blodet. Vitamin D bidrar till att bibehålla normal benstomme, tänder och muskelfunktion. Vitamin D bidrar till immunsystemets normala funktion och har en roll i celldelningsprocessen.

Våra tre ledstjärnor

Naturliga ingredienser
Vi använder enbart ämnen som utvunnits på ett sätt som inte skadar naturen eller människorna och använder naturliga ingredienser som så långt som möjligt är spårbara, så att vi har kontroll över hela processen – från jord till bord.

Hög kvalitet
Vi väljer alltid certifierade ingredienser – både aktiva substanser och hjälpämnen – av hög kvalitet så att kroppen enkelt kan tillgodogöra våra hälsopreparat.

Bonuseffekter för hälsan
Vi försöker alltid kombinera olika ingredienser så att de förstärker varandra och ger bonuseffekter. Vi kallar det the Multiple Effect Accelerator.

Om Grace kosttillskott

Svar om vad våra kosttillskott innehåller.

Kosttillskott är livsmedel avsedda att komplettera en daglig varierad kost och som är koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen. Med ett ämne som kännetecknar ett kosttillskott avses ett näringsämne, såsom vitamin- eller mineralämne, eller annat ämne som har en näringsmässig eller fysiologisk verkan. Kosttillskott kan även innehålla bland annat fibrer, aminosyror, fettsyror och kolhydrater och som annat kännetecknande ämne en växt, en ört eller en mikrob.
Kosttillskott är en komplement till en mångsidig och balanserad kost samt hälsosam livsstil. Det finns olika faktorer som kan göra att du inte får i dig tillräckligt av olika ämnen. Tränar du hårt kan du till exempel behöva ett extra tillskott av vitamin C för att bidra till immunsystemets funktion, eller är du äldre så kan du, framför allt under den mörka tiden på året, behöva mer vitamin D för att bidra till att bibehålla en normal benstomme. Att äta kosttillskott är ett sätt att försäkra sig om att du får i dig tillräckligt av viktiga ämnen.
Vårt kvalitetssystem säkerställer att vi och våra leverantörer uppfyller alla viktiga standarder och föreskrifter. Detta inkluderar ingredienserna i produkterna och deras sammansättning och renhet, den omfattande vetenskapliga dokumentationen av ingrediensernas verkan och märkning av produkterna.

Våra kosttillskott är hygieniskt förpackade och förseglade och är tillverkade enligt högsta tänkbara standard med följande certifieringar av produktionsanläggningen: Global Standard for Food Safety och Food Safety Management System standard ISO22000:2005.

Vi sätter stor vikt vid våra produkters ursprung och använder endast högkvalitativa och rena ingredienser från väldokumenterade leverantörer. Vi har specifikationer på varje enskild ingrediens samt produktcertifikat och tillverkningsdokument på samtliga kosttillskott. Med varje leverans medföljer ett analyscertifikat som verifierar de uppgifterna som finns i recepturen av de fysikaliska egenskaperna på tablett/kapsel, kemiska resultat på några av vitaminerna och någon mineral samt den mikrobiologiska kvaliteten.

I den mån våra tillskott innehåller fiskolja så är den Friend-of-the-Sea-certifierad och kommer från leverantörer som tillämpar ekologisk hållbara fiskemetoder.

Företaget saluför kosttillskott och inte läkemedel. Det är viktigt att läsa igenom innehållsförteckningen. Produkternas bruksanvisning är en rekommendation och det är under alla omständigheter upp till kunden att själv att förvissa sig om lämpligheten av bruk av kosttillskott. Våra produkter säljs inte i syfte att hela, läka eller ha någon som helst medicinsk effekt utan är och skall enbart ses som tillskott till din vanliga diet och användas av redan friska personer. Intag av kosttillskott kan vara farligt, exempelvis vid överkonsumtion, kraftig övervikt, graviditet eller vid förtärande av tillskotten tillsammans med andra preparat och/eller mediciner och användare bör därför rådgöra med läkare före bruk av våra produkter. Om du har allergier bör du läsa igenom innehållsförteckning innan du beställer/använder produkten. På det viset kan du försäkra dig om att den inte innehåller något ämne som du kan reagera negativt emot.

Om du har allergier bör du läsa igenom innehållsförteckning innan du beställer/använder produkten. På det viset kan du försäkra dig om att den inte innehåller något ämne som du kan reagera negativt emot. Personer med allergi mot någon av ingredienserna bör iaktta största försiktighet.

Gravida och ammande bör ej använda våra kosttillskott Xantan och Reducer för viktkontroll, framförallt så att viktreduktionen inte påverkar barnet. Det finns även en risk att ginsengen i Reducer kan påverka barnet till ökad vakenhet.

Företaget saluför kosttillskott och inte läkemedel. Våra produkter säljs inte i syfte att hela, läka eller ha någon som helst medicinsk effekt utan är och skall enbart ses som tillskott till din vanliga diet och användas av redan fullt friska personer. Intag av kosttillskott kan vara farligt, exempelvis vid överkonsumtion, kraftig övervikt, graviditet eller vid förtärande av tillskotten tillsammans med andra preparat och/eller mediciner och användare bör därför rådgöra med läkare före bruk av våra produkter.

Till toppen